Sådan gør du
Oplys ønsker Modtag udkast Tilretning

Ud­fyld nav­ne­ne og øn­sker­ne i spør­ge­ske­ma­et, som hvis du var tes­ta­tor. Syn­op­sis ud­fær­dig­er ud­kast til tes­ta­men­te og føl­ge­brev. Du mod­tag­er ud­kast på e-mail. Da der er ta­le om ud­kast, skal du selv til­pas­se og fær­dig­gøre do­ku­men­ter­ne.